Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Văn Khuôn

Nguyên quán Hòa Tiến - Hưng Hà - Thái Bình

Sinh 1957

Hi sinh 13/07/1978

Cấp bậc H1 - Cs

Đơn vị C4 - D4 - E2

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Khuôn

  Nguyên quán Hoà Bình - Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Khuôn, nguyên quán Hoà Bình - Vũ Thư - Thái Bình, sinh 1959, hi sinh 9/6/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Dương Văn Khuôn

  Nguyên quán Mai Năm - Bạch Thông - Bắc Thái

  Liệt sĩ Dương Văn Khuôn, nguyên quán Mai Năm - Bạch Thông - Bắc Thái, sinh 1946, hi sinh 09/04/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Khuôn

  Nguyên quán Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Lê Văn Khuôn, nguyên quán Vũ Thư - Thái Bình, sinh 1955, hi sinh 07/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ PHAN VĂN KHUÔN

  Nguyên quán Ninh Thọ - Ninh Hòa - Khánh Hòa

  Liệt sĩ PHAN VĂN KHUÔN, nguyên quán Ninh Thọ - Ninh Hòa - Khánh Hòa, sinh 1941, hi sinh 05/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 5. Xem thêm các kết quả khác...