Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Bằng

Hi sinh 68

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Phú - Xã Bình Phú - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam
ĐT: 0905.129.599 (Trưởng phòng) - 0905.310.967 (Phó phòng) - 0905958751 (Phó phòng)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Bằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1913, hi sinh 22/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Ngọc Hồi - Xã Ngọc Hồi - Huyện Thanh Trì - Hà Nội
 2. Liệt sĩ Bùi Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Bằng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/2/1965, hiện đang yên nghỉ tại huyện Tuy An - Thị trấn Chí Thạnh - Huyện Tuy An - Phú Yên
 3. Liệt sĩ Bùi Bằng Bào

  Nguyên quán Tiên Thắng - Duy Tiên - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Bằng Bào, nguyên quán Tiên Thắng - Duy Tiên - Hà Nam Ninh, sinh 1942, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Sơn Bằng

  Nguyên quán TP Vinh - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Sơn Bằng, nguyên quán TP Vinh - Nghệ An, sinh 1957, hi sinh 3/2/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 5. Xem thêm các kết quả khác...