Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Bảo Quốc

Hi sinh 15/2/1948

Hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Đồng Tháp - Xã Mỹ Trà - Thành phố Cao Lãnh - Đồng Tháp

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
30 tháng 4 Phường 1 Thành phố Cao Lãnh
ĐT: 067 3851 459 - 067.3851601 (UBND tp)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Quốc Bảo

  Nguyên quán Xuân Hiệp

  Liệt sĩ Bùi Quốc Bảo, nguyên quán Xuân Hiệp hi sinh 17/1/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Bùi Quốc Bảo

  Nguyên quán Xuân Hiệp

  Liệt sĩ Bùi Quốc Bảo, nguyên quán Xuân Hiệp hi sinh 17/1/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Bùi Quốc Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quốc Bảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 17/1/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Khánh - Thị xã Long Khánh - Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Bùi Quốc Bảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Quốc Bảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/12/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...