Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Bưng

Hi sinh 5/6/1971

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bình Dương - Xã Bình Dương - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Hà Lam, Huyện Thăng Bình, Quảng Nam
ĐT: 0905.129.599 (Trưởng phòng) - 0905.310.967 (Phó phòng) - 0905958751 (Phó phòng)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Bưng

  Nguyên quán Binh Giác - Tân Lạc - Hòa Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Bưng, nguyên quán Binh Giác - Tân Lạc - Hòa Bình, sinh 1960, hi sinh 24/4/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Bưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Bưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 24/4/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố - Phường Long Bình - Quận 9 - Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Bùi Xuân Bưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Bưng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tam Hoà - Huyện Quế Sơn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Bưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bưng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Biên giới tỉnh Đồng Tháp - Xã Phú Thọ - Huyện Tam Nông - Đồng Tháp
 5. Xem thêm các kết quả khác...