Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Đình Lanh

Sinh 21/

Hi sinh 25/5/1966

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Đình Lanh

  Nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Đình Lanh, nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1940, hi sinh 25 - 05 - 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Hải - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Đình Lanh

  Nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Đình Lanh, nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 21/02/1940, hi sinh 25/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Gio Hải - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Lanh

  Nguyên quán Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Văn Lanh, nguyên quán Hà Tây, sinh 1941, hi sinh 19/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Nhà Bè - tỉnh Hồ Chí Minh
 4. Liệt sĩ Bùi Thế Lanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thế Lanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Vân Trung - Huyện Việt Yên - Bắc Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...