Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Đình Phúc

Nguyên quán Thái Phong - Thái Thuỵ - Hải Phòng

Sinh 1953

Hi sinh 5/10/1972

Đơn vị D9 - E271

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Đình Phúc

  Nguyên quán Thái Phong - Thái Thuỵ - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Đình Phúc, nguyên quán Thái Phong - Thái Thuỵ - Hải Phòng, sinh 1953, hi sinh 5/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Lê Đình Phúc

  Nguyên quán Thọ Sơn - Triệu Sơn - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Lê Đình Phúc, nguyên quán Thọ Sơn - Triệu Sơn - Thanh Hóa, sinh 1952, hi sinh 24/05/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Phúc Đình Bắc

  Nguyên quán Sông Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh

  Liệt sĩ Phúc Đình Bắc, nguyên quán Sông Hồ - Thuận Thành - Bắc Ninh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Trần Đình Phúc

  Nguyên quán Đức Thuỷ - Đưc Thọ - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Trần Đình Phúc, nguyên quán Đức Thuỷ - Đưc Thọ - Hà Tĩnh hi sinh 1/11/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...