Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Đức Độ

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Đức Độ

  Nguyên quán Kỳ Sơn - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Đức Độ, nguyên quán Kỳ Sơn - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Đức Độ

  Nguyên quán Kỳ Sơn - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Đức Độ, nguyên quán Kỳ Sơn - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng hi sinh 18/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Đức Độ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Độ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/3/1978, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Ô Môn - Quận Ô Môn - Cần Thơ
 4. Liệt sĩ Bùi Đức Độ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Độ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Đức Độ

  Nguyên quán Tiên Lữ - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Đức Độ, nguyên quán Tiên Lữ - Hải Hưng hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...