Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Duy Nhâm

Nguyên quán Thọ Hoà - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Duy Nhâm

  Nguyên quán Thọ Hoà - Thọ Xuân - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Duy Nhâm, nguyên quán Thọ Hoà - Thọ Xuân - Thanh Hóa hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ bùi Duy Nhâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ bùi Duy Nhâm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Việt-Lào - Thị trấn Anh Sơn - Huyện Anh Sơn - Nghệ An
 3. Liệt sĩ Bùi Nhâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Nhâm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Khánh - Thành - Xã Cát Khánh - Huyện Phù Cát - Bình Định
 4. Liệt sĩ Khuất Duy Nhâm

  Nguyên quán Mỹ Lộc - Ba Vì - Hà Tây

  Liệt sĩ Khuất Duy Nhâm, nguyên quán Mỹ Lộc - Ba Vì - Hà Tây hi sinh 07/11/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...