Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Hiếu

Hi sinh 23/3/1966

Hiện đang yên nghỉ tại Đông Tác - Phường Phú Lâm - Thành phố Tuy Hoà - Phú Yên

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
2 Tố Hữu, 9, Tuy Hòa, Phú Yên
ĐT: 057 3823 475

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Hiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Cát Tài - Xã Cát Tài - Huyện Phù Cát - Bình Định
 2. Liệt sĩ Bùi Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Hiếu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại xã Quảng lưu - Xã Quảng Lưu - Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình
 3. Liệt sĩ Bùi Gia Hiếu

  Nguyên quán Thanh Cát - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Gia Hiếu, nguyên quán Thanh Cát - Thanh Chương - Nghệ An hi sinh 10/12/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Bùi Quang Hiếu

  Nguyên quán Văn Bảo - Thường Tín - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Quang Hiếu, nguyên quán Văn Bảo - Thường Tín - Hà Tây, sinh 1940, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...