Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Hồng

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tam Hoà - Huyện Quế Sơn - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Đông Phú, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam
ĐT: 0510.3885268
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Hồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại xã Quảng phương - Xã Quảng Phương - Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình
 2. Liệt sĩ Bùi Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 15/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Tịnh Sơn - Xã Tịnh Sơn - Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
 3. Liệt sĩ Bùi Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Hồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Bình Phú - Xã Bình Phú - Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi
 4. Liệt sĩ Bùi Anh Hồng

  Nguyên quán Sơn Vi - Lâm Thao - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Bùi Anh Hồng, nguyên quán Sơn Vi - Lâm Thao - Vĩnh Phú hi sinh 20/08/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...