Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Huỳnh

Sinh 1921

Hi sinh 29/3/1952

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Huỳnh

  Nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Huỳnh, nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1921, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Trạch - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Huỳnh

  Nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Huỳnh, nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1921, hi sinh 29/3/1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Trạch - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ huỳnh bùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ huỳnh bùi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ huỳnh bùi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ huỳnh bùi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1953, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Liệt sĩ Bùi Huỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Huỳnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/8/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hội An - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 6. Xem thêm các kết quả khác...