Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Mạnh

Sinh 2/10/

Hi sinh 28/5/1966

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Hải - Xã Gio Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Mạnh

  Nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Mạnh, nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1940, hi sinh 28 - 05 - 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Hải - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Mạnh

  Nguyên quán Gio An - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Mạnh, nguyên quán Gio An - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1942, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio An - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Mạnh

  Nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Mạnh, nguyên quán Gio Hải - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 02/10/1940, hi sinh 28/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Gio Hải - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Mạnh

  Nguyên quán Gio An - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Mạnh, nguyên quán Gio An - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1942, hi sinh 8/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Gio An - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1/10/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Tịnh Hòa - Xã Tịnh Hòa - Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
 6. Xem thêm các kết quả khác...