Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Minh Đức

Nguyên quán Gia Mỗ - Tân Lạc - Hà Sơn Bình

Sinh 1959

Hi sinh 12/12/1980

Đơn vị C17 - E429 - F302

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Minh Đức

  Nguyên quán Gia Mỗ - Tân Lạc - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Bùi Minh Đức, nguyên quán Gia Mỗ - Tân Lạc - Hà Sơn Bình, sinh 1959, hi sinh 12/12/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Bùi Doãn Đức

  Nguyên quán Hùng Quang - Đoan Hùng - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Bùi Doãn Đức, nguyên quán Hùng Quang - Đoan Hùng - Vĩnh Phú, sinh 1950, hi sinh 12/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Đức Bản

  Nguyên quán An Xá - Kim Bôi - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Bùi Đức Bản, nguyên quán An Xá - Kim Bôi - Hà Sơn Bình, sinh 1958, hi sinh 24/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Đức Bệnh

  Nguyên quán Hưng Thái - Ninh Giang - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Đức Bệnh, nguyên quán Hưng Thái - Ninh Giang - Hải Hưng hi sinh 24/9/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...