Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Minh Khoát

Sinh 1918

Hi sinh 6/12/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Minh Khoát

  Nguyên quán Cẩm Tiến - Cẩm Thuỷ - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Bùi Minh Khoát, nguyên quán Cẩm Tiến - Cẩm Thuỷ - Thanh Hoá, sinh 1918, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio An - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Minh Khoát

  Nguyên quán Cẩm Tiến - Cẩm Thuỷ - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Minh Khoát, nguyên quán Cẩm Tiến - Cẩm Thuỷ - Thanh Hóa, sinh 1918, hi sinh 6/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Gio An - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Minh Khoát

  Nguyên quán Móng Cái - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Khoát, nguyên quán Móng Cái - Quảng Ninh, sinh 1954, hi sinh 27/03/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Trịnh Minh Khoát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Minh Khoát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 2/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Lạc Vệ - Xã Lạc Vệ - Huyện Tiên Du - Bắc Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...