Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Nghệ

Hi sinh 2/1965

Hiện đang yên nghỉ tại huyện Tuy An - Thị trấn Chí Thạnh - Huyện Tuy An - Phú Yên

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
2 Tố Hữu, 9, Tuy Hòa, Phú Yên
ĐT: 057 3823 475
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
2 Tố Hữu, 9, Tuy Hòa, Phú Yên
ĐT: 057 3823 475

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Thị Nghệ

  Nguyên quán Lê Mao - Vinh - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Thị Nghệ, nguyên quán Lê Mao - Vinh - Nghệ An, sinh 1945, hi sinh 24/6/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Nghệ

  Nguyên quán Đông Lạc - Tân Lạc - Hoà Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Nghệ, nguyên quán Đông Lạc - Tân Lạc - Hoà Bình, sinh 1955, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Thị Nghệ

  Nguyên quán Lê Mao - Vinh - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Thị Nghệ, nguyên quán Lê Mao - Vinh - Nghệ An, sinh 1945, hi sinh 24/6/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Nghệ

  Nguyên quán Đông Lạc - Tân Lạc - Hòa Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Nghệ, nguyên quán Đông Lạc - Tân Lạc - Hòa Bình, sinh 1955, hi sinh 24/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...