Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Ngọc Dũng

Nguyên quán Nghi Mỹ - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

Hi sinh 2/2/1980

Cấp bậc H2

Đơn vị E250

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Ngọc Dũng

  Nguyên quán Nghi Mỹ - Nghi Xuân - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Dũng, nguyên quán Nghi Mỹ - Nghi Xuân - Hà Tĩnh hi sinh 2/2/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Dũng

  Nguyên quán Khu Hồng Phong - Thị xã Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn Dũng, nguyên quán Khu Hồng Phong - Thị xã Thái Bình hi sinh 16/03/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Lê Ngọc Dũng

  Nguyên quán Thái Dương - Cẩm Bình - Hải Hưng

  Liệt sĩ Lê Ngọc Dũng, nguyên quán Thái Dương - Cẩm Bình - Hải Hưng, sinh 1956, hi sinh 23/03/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Lê Ngọc Dũng

  Nguyên quán Lâm Mẫu - Lục Nam - Hà Bắc

  Liệt sĩ Lê Ngọc Dũng, nguyên quán Lâm Mẫu - Lục Nam - Hà Bắc, sinh 1961, hi sinh 25/10/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...