Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Ngọc Hồng

Nguyên quán Quảng Phong - Quảng Xương - Thanh Hóa

Hi sinh 26/4/1972

Cấp bậc thiếu úy - A phó

Đơn vị C25 - E271

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
05 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0613.847.798

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Hồng Ngọc

  Nguyên quán Phường 5 - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Bùi Hồng Ngọc, nguyên quán Phường 5 - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang, sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Bùi Ngọc Hồng

  Nguyên quán Quảng Phong - Quảng Xương - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Hồng, nguyên quán Quảng Phong - Quảng Xương - Thanh Hóa hi sinh 26/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Bùi Hồng Ngọc

  Nguyên quán Phường 5 - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Bùi Hồng Ngọc, nguyên quán Phường 5 - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang, sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Bùi Hồng Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Hồng Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1964, hi sinh 15/4/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh TG - Xã Trung An - Thành Phố Mỹ Tho - Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...