Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Ngọc Huệ

Nguyên quán Cẩm Trì - Cẩm Thủy - Thanh Hóa

Sinh 1964

Hi sinh 1/2/1985

Cấp bậc B1

Đơn vị MT479

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Ngọc Huệ

  Nguyên quán Cẩm Trì - Cẩm Thủy - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Huệ, nguyên quán Cẩm Trì - Cẩm Thủy - Thanh Hóa, sinh 1964, hi sinh 1/2/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Bùi Ngọc Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Huệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1964, hi sinh 2/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Dương - Xã Thuận Giao - Huyện Thuận An - Bình Dương
 3. Liệt sĩ Bùi Ngọc Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Huệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại xã Cự nẫm - Thành Phố Đồng Hới - Quảng Bình
 4. Liệt sĩ Bùi Huệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Huệ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/5/1962, hiện đang yên nghỉ tại Đông Tác - Phường Phú Lâm - Thành phố Tuy Hoà - Phú Yên
 5. Xem thêm các kết quả khác...