Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Ngọc Hùng

Nguyên quán Thanh Hóa

Cấp bậc Trung đội trưởng

Đơn vị Tiểu đoàn 207

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở LĐTB&XH tỉnh Tiền Giang
Số 85 Nam kỳ khởi nghĩa - Phường 4 - TP Mỹ Tho
ĐT: (073)3855569 - 073 3873401

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Ngọc Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại huyện Nghi Xuân - Huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh
 2. Liệt sĩ Bùi Ngọc Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Kiên Giang - Huyện An Biên - Kiên Giang
 3. Liệt sĩ Bùi Ngọc Hùng

  Nguyên quán Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Hùng, nguyên quán Thanh Hóa hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Bùi Ngọc Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/1/1984, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Yên định - Xã Định Long - Huyện Yên Định - Thanh Hóa
 5. Xem thêm các kết quả khác...