Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Ngọc Khoa

Nguyên quán Quang Trung - Ngọc Lạc - Thanh Hoá

Hi sinh 04/08/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Ngọc Khoa

  Nguyên quán Quang Trung - Ngọc Lạc - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Khoa, nguyên quán Quang Trung - Ngọc Lạc - Thanh Hóa hi sinh 8/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Ngọc Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Khoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Khoa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Nguyên - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Khoa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Nguyên - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...