Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Ngọc Lâm

Hi sinh 10/1967

Hiện đang yên nghỉ tại Xã Hải Giang - Xã Hải Giang - Huyện Hải Hậu - Nam Định

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Khu 5, TT Yên Định, Thị trấn Yên Định, Huyện Hải Hậu
ĐT: 03503.775558 - (0350) 3877141 (UBND huyện)
Sở Lao động thương binh và xã hội
64 Trần Phú - Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0350 3849393 - 0350 3869032

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Ngọc Lâm

  Nguyên quán Quảng Phong - Quảng Xương - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Lâm, nguyên quán Quảng Phong - Quảng Xương - Thanh Hoá, sinh 1952, hi sinh 26/07/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Ngọc Lâm

  Nguyên quán Quảng Phong - Quảng Xương - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Lâm, nguyên quán Quảng Phong - Quảng Xương - Thanh Hóa, sinh 1952, hi sinh 26/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Ngọc Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Lâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1971, hiện đang yên nghỉ tại Xã Hải Giang - Xã Hải Giang - Huyện Hải Hậu - Nam Định
 4. Liệt sĩ Bùi Ngọc Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Lâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 5/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...