Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Ngọc Liên

Nguyên quán Đông Phong - Kỳ Sơn - Hà Sơn Bình

Hi sinh 12/4/1979

Cấp bậc binh nhứt - A phó

Đơn vị E2 - F31

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
05 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0613.847.798

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Ngọc Liên

  Nguyên quán Đông Phong - Kỳ Sơn - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Liên, nguyên quán Đông Phong - Kỳ Sơn - Hà Sơn Bình hi sinh 12/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Bùi Ngọc Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Liên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 12/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - Phường Tân Biên - Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Bùi Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Liên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 21/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Tịnh Đông - Xã Tịnh Đông - Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
 4. Liệt sĩ Bùi Đình Liên

  Nguyên quán Phù Việt - Thạch Hà - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Đình Liên, nguyên quán Phù Việt - Thạch Hà - Hà Tĩnh hi sinh 19/05/1905, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...