Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Ngọc Lương

Nguyên quán Đức Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình

Hi sinh 11/4/1975

Cấp bậc Binh nhất

Đơn vị F 341 - QK 4

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao Động - Thương Binh - Xã Hội
01 CMT8, Phường Xuân An - Thị xã Long khánh - Đồng Nai
ĐT:

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Ngọc Lương

  Nguyên quán Đức Ninh - Quảng Bình

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Lương, nguyên quán Đức Ninh - Quảng Bình hi sinh 11/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Bùi Ngọc Lương

  Nguyên quán Tiên Hưng - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Lương, nguyên quán Tiên Hưng - Thái Bình hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Bùi Ngọc Lương

  Nguyên quán Tiên Hưng - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Lương, nguyên quán Tiên Hưng - Thái Bình hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Bùi Ngọc Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 11/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Khánh - Thị xã Long Khánh - Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...