Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Ngọc Lương

Sinh 1955

Hi sinh 11/4/1975

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Khánh - Thị xã Long Khánh - Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban chỉ huy quân sự thị xã Long Khánh
Đường CMT8, phường Xuân An, TX Long Khánh
ĐT: 3879119-3879117
Phòng Lao Động - Thương Binh - Xã Hội
01 CMT8, Phường Xuân An - Thị xã Long khánh - Đồng Nai
ĐT:

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Ngọc Lương

  Nguyên quán Đức Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Lương, nguyên quán Đức Ninh - Quảng Ninh - Quảng Bình hi sinh 11/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Bùi Ngọc Lương

  Nguyên quán Đức Ninh - Quảng Bình

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Lương, nguyên quán Đức Ninh - Quảng Bình hi sinh 11/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Bùi Ngọc Lương

  Nguyên quán Tiên Hưng - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Lương, nguyên quán Tiên Hưng - Thái Bình hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Bùi Ngọc Lương

  Nguyên quán Tiên Hưng - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Lương, nguyên quán Tiên Hưng - Thái Bình hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...