Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Ngọc Miên

Nguyên quán Diễn Châu - Nghệ Tĩnh

Hi sinh 27/4/1979

Cấp bậc thiếu uÝ

Đơn vị C7 - D5 - E270

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
05 Phan Đình Phùng, TP. Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
ĐT: 0613.847.798

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Ngọc Miên

  Nguyên quán Diễn Châu - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Miên, nguyên quán Diễn Châu - Nghệ Tĩnh hi sinh 27/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Bùi Ngọc Miên

  Nguyên quán Diễn Châu - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Miên, nguyên quán Diễn Châu - Nghệ Tĩnh hi sinh 27/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Bùi Ngọc Miên

  Nguyên quán Diễn Châu - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Miên, nguyên quán Diễn Châu - Nghệ Tĩnh hi sinh 27/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Bùi Ngọc Miên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Miên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 27/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - Phường Tân Biên - Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...