Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Ngọc Miên

Sinh 1953

Hi sinh 27/4/1979

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - Phường Tân Biên - Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban Chỉ Huy Quân Sự TP Biên Hòa
38 CMT8, phường Quang Vinh, TP Biên Hòa
ĐT: 3846787-3846032
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
62 Hưng Đạo Vương, Thanh Bình, tp. Biên Hòa, Đồng Nai
ĐT: 061 3822 806

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

  1. Liệt sĩ Bùi Ngọc Miên

    Nguyên quán Diễn Châu - Nghệ Tĩnh

    Liệt sĩ Bùi Ngọc Miên, nguyên quán Diễn Châu - Nghệ Tĩnh hi sinh 27/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
  2. Liệt sĩ Bùi Ngọc Miên

    Nguyên quán Diễn Châu - Nghệ Tĩnh

    Liệt sĩ Bùi Ngọc Miên, nguyên quán Diễn Châu - Nghệ Tĩnh hi sinh 27/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
  3. Liệt sĩ Bùi Ngọc Miên

    Nguyên quán Diễn Châu - Nghệ Tĩnh

    Liệt sĩ Bùi Ngọc Miên, nguyên quán Diễn Châu - Nghệ Tĩnh hi sinh 27/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
  4. Liệt sĩ Bùi Ngọc Miên

    Nguyên quán Diễn Châu - Nghệ Tĩnh

    Liệt sĩ Bùi Ngọc Miên, nguyên quán Diễn Châu - Nghệ Tĩnh hi sinh 27/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
  5. Xem thêm các kết quả khác...