Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Ngọc Minh

Nguyên quán Đại Bản - An Hải - Hải Phòng

Sinh 1947

Hi sinh 10/04/1970

Đơn vị C5 150

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Ngọc Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 10/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Ngọc Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Giao Lâm - Huyện Giao Thủy - Nam Định
 3. Liệt sĩ Bùi Ngọc Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại Việt-Lào - Thị trấn Anh Sơn - Huyện Anh Sơn - Nghệ An
 4. Liệt sĩ Bùi Thị Ngọc Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thị Ngọc Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Mỹ Tú - Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa - Huyện Mỹ Tú - Sóc Trăng
 5. Xem thêm các kết quả khác...