Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Ngọc Năm

Nguyên quán Kim Thành - Hải Hưng

Sinh 1952

Hi sinh 10/9/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu Phố Ninh Thịnh, Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Bình Phước
ĐT: 0651 3.568.924 - 06513.566.924 - 0919765118 (Trưởng phòng) - 01694 230449 (Phó phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Ngọc Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Năm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Lai Vu - Xã Lai Vu - Huyện Kim Thành - Hải Dương
 2. Liệt sĩ Bùi Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 10/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Bùi Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Năm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Duy Hòa - Thành phố Hội An - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Bùi Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 5/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Phổ Văn - Xã Phổ Văn - Huyện Đức Phổ - Quảng Ngãi
 5. Xem thêm các kết quả khác...