Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Ngọc Nhi

Nguyên quán Nam Đàn - Nghệ An

Hi sinh 16/6/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Mộc Hóa - tỉnh Long An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI
Ấp Cả Đá, xã Tân Thành huyện Mộc Hóa
ĐT: 0723.956.334 - 0723.509 666

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Ngọc Nhi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Nhi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Mộc Hóa - Thị trấn Mộc Hóa - Huyện Mộc Hóa - Long An
 2. Liệt sĩ Phan Bùi Nhi

  Nguyên quán Hưng Khánh - Hưng Nguyên - Nghệ An

  Liệt sĩ Phan Bùi Nhi, nguyên quán Hưng Khánh - Hưng Nguyên - Nghệ An hi sinh 12/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Phan Bùi Nhi

  Nguyên quán Hưng Khánh - Hưng Nguyên - Nghệ An

  Liệt sĩ Phan Bùi Nhi, nguyên quán Hưng Khánh - Hưng Nguyên - Nghệ An hi sinh 12/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hưng Nguyên - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Bùi Đức Nhi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Nhi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Thị Xã Bảo Lộc - Lâm Đồng
 5. Xem thêm các kết quả khác...