Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Ngọc Phẳng

Nguyên quán Đồng Phong - Kỳ Sơn - Hòa Bình

Hi sinh 2/3/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Ngọc Phẳng

  Nguyên quán Đồng Phong - Kỳ Sơn - Hòa Bình

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Phẳng, nguyên quán Đồng Phong - Kỳ Sơn - Hòa Bình, sinh 1942, hi sinh 2/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Bùi Ngọc Phẳng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Phẳng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Việt-Lào - Thị trấn Anh Sơn - Huyện Anh Sơn - Nghệ An
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Phẳng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Phẳng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/1950, hiện đang yên nghỉ tại Đa Phúc - Huyện Kiến Thuỵ - Hải Phòng
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Phẳng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Phẳng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1980, hiện đang yên nghỉ tại Liên Am - Xã Liên Am - Huyện Vĩnh Bảo - Hải Phòng
 5. Xem thêm các kết quả khác...