Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Ngọc Phi

Nguyên quán Hưng Long - Mỷ Hào - Hải Hưng

Sinh 1952

Hi sinh 08/03/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Ngọc Phi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Phi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Ba dốc - Huyện Quảng Ninh - Quảng Bình
 2. Liệt sĩ Bùi Ngọc Phi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Phi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Ngọc Phi

  Nguyên quán Hưng Long - Mỷ Hào - Hải Hưng

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Phi, nguyên quán Hưng Long - Mỷ Hào - Hải Hưng, sinh 1952, hi sinh 8/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Phi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Phi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 4/12/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hoà Phú - Xã Hoà Phú - Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng
 5. Xem thêm các kết quả khác...