Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Ngọc Riêu

Nguyên quán Mạnh Long - Giao Thuỷ

Sinh 1945

Hi sinh 4/5/1968

Đơn vị D21 - F5

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Uyên - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Kp 5 Thị trấn Uyên Hưng Huyện Tân Uyên
ĐT: 0650.3656339 - 0650 3641 102

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Ngọc Riêu

  Nguyên quán Mạnh Long - Giao Thuỷ - Nam Định

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Riêu, nguyên quán Mạnh Long - Giao Thuỷ - Nam Định, sinh 1945, hi sinh 4/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Uyên - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Bùi Ngọc Riêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Riêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 4/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Tân Uyên - Xã Khánh Bình - Huyện Tân Uyên - Bình Dương
 3. Liệt sĩ Ngô Ngọc Riêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Ngọc Riêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 8/11/1951, hiện đang yên nghỉ tại Gia Đông - Xã Gia Đông - Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh
 4. Liệt sĩ Lê Riêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Riêu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hội An - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...