Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Ngọc Sánh

Nguyên quán Gián khánh - Gia Chấn - Hoàng Long - Ninh Bình

Sinh 1957

Hi sinh 13/07/1978

Cấp bậc Trung đội trưởng

Đơn vị C1D7E 64 F320 QĐ3

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Ngọc Sánh

  Nguyên quán Gián khánh - Gia Chấn - Hoàng Long - Ninh Bình

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Sánh, nguyên quán Gián khánh - Gia Chấn - Hoàng Long - Ninh Bình, sinh 1957, hi sinh 13/07/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Sánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Sánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại xã Thông Hòa - Huyện Tiểu Cần - Trà Vinh
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Sánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Sánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 30/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Trà Vinh - Trà Vinh - Trà Vinh
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Sánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Sánh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Giồng Riềng - Huyện Giồng Riềng - Kiên Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...