Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Ngọc Sơn

Nguyên quán Thanh Cát - Thanh Chương - Nghệ An

Sinh 1951

Hi sinh 26/07/1968

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Ngọc Sơn

  Nguyên quán Thanh Cát - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Sơn, nguyên quán Thanh Cát - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1951, hi sinh 26/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Ngọc Sơn

  Nguyên quán Thanh Trì - Hà Nội

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Sơn, nguyên quán Thanh Trì - Hà Nội hi sinh 17/09/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Ngọc Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 17/9/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Ngọc Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 9/1/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...