Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Ngọc Su

Nguyên quán Kênh Giang - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

Sinh 1950

Hi sinh 15 - 08 - 1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Ngọc Su

  Nguyên quán Kênh Giang - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Su, nguyên quán Kênh Giang - Thuỷ Nguyên - Hải Phòng, sinh 1950, hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Ngọc Su

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Su, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Thạch Su

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thạch Su, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/2/1974, hiện đang yên nghỉ tại huyện Cầu Kè - Huyện Tiểu Cần - Trà Vinh
 4. Liệt sĩ Bùi Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...