Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Ngọc Thận

Sinh 1944

Hi sinh 2/3/1969

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Ngọc Thận

  Nguyên quán Đại Phú - Quế Võ - Hà Bắc

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Thận, nguyên quán Đại Phú - Quế Võ - Hà Bắc, sinh 1944, hi sinh 02/03/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Ngọc Thận

  Nguyên quán Đại Phú - Quế Võ - Hà Bắc

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Thận, nguyên quán Đại Phú - Quế Võ - Hà Bắc, sinh 1944, hi sinh 2/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ BùiThận

  Nguyên quán Toát Văn - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ BùiThận, nguyên quán Toát Văn - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1947, hi sinh 19/01/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ BùiThận

  Nguyên quán Toát Văn - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ BùiThận, nguyên quán Toát Văn - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1947, hi sinh 19/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...