Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Ngọc Thắng

Nguyên quán Trung ý - Nông Cống - Thanh Hoá

Sinh 1950

Hi sinh 03/06/1971

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Ngọc Thắng

  Nguyên quán Trung ý - Nông Cống - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Thắng, nguyên quán Trung ý - Nông Cống - Thanh Hóa, sinh 1950, hi sinh 3/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Ngọc Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 3/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Duy Trinh - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Bùi Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Minh - Xã Bình Minh - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...