Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Ngọc Thanh

Nguyên quán Gio Mai - Gio Linh - Quảng Trị

Sinh 1933

Hi sinh 15 - 04 - 1966

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Mai - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Ngọc Thanh

  Nguyên quán Hiệp Khánh - Vụ Bản - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Thanh, nguyên quán Hiệp Khánh - Vụ Bản - Hà Nam Ninh, sinh 1961, hi sinh 12/1/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Dĩ An - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Bùi Ngọc Thanh

  Nguyên quán Hiệp Khánh - Vụ Bản - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Thanh, nguyên quán Hiệp Khánh - Vụ Bản - Hà Nam Ninh, sinh 1961, hi sinh 12/1/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Dĩ An - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Bùi Ngọc Thanh

  Nguyên quán Lạc Viên - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Thanh, nguyên quán Lạc Viên - Hải Phòng, sinh 1941, hi sinh 06/02/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Ngọc Thanh

  Nguyên quán Hiệp Khánh - Vụ Bản - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Thanh, nguyên quán Hiệp Khánh - Vụ Bản - Hà Nam Ninh, sinh 1961, hi sinh 12/1/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Dĩ An - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...