Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Ngọc Thanh

Nguyên quán Lạc Viên - Hải Phòng

Sinh 1941

Hi sinh 06/02/1969

Đơn vị Cánh 8 D50 V104

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Ngọc Thanh

  Nguyên quán Hiệp Khánh - Vụ Bản - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Thanh, nguyên quán Hiệp Khánh - Vụ Bản - Hà Nam Ninh, sinh 1961, hi sinh 12/1/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Dĩ An - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Bùi Ngọc Thanh

  Nguyên quán Hiệp Khánh - Vụ Bản - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Thanh, nguyên quán Hiệp Khánh - Vụ Bản - Hà Nam Ninh, sinh 1961, hi sinh 12/1/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Dĩ An - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Bùi Ngọc Thanh

  Nguyên quán Gio Mai - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Thanh, nguyên quán Gio Mai - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1933, hi sinh 15 - 04 - 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Mai - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Ngọc Thanh

  Nguyên quán Hiệp Khánh - Vụ Bản - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Thanh, nguyên quán Hiệp Khánh - Vụ Bản - Hà Nam Ninh, sinh 1961, hi sinh 12/1/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Dĩ An - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...