Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Ngọc Thảo

Nguyên quán Lê Lợi - Hoàn Bồ - Quảng Ninh

Sinh 1941

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Ngọc Thảo

  Nguyên quán Lê Lợi - Hoàn Bồ - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Thảo, nguyên quán Lê Lợi - Hoàn Bồ - Quảng Ninh, sinh 1941, hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Ngọc Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Thảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Thị xã Cẩm Phả - Thị Xã Cẩm Phả - Quảng Ninh
 3. Liệt sĩ Bùi Ngọc Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Thảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 21/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Quảng Ngãi - Xã Nghĩa Thuận - Huyện Tư Nghĩa - Quảng Ngãi
 5. Xem thêm các kết quả khác...