Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Ngọc Thi

Nguyên quán Trực Phương - Nam Ninh - Hà Nam Ninh

Sinh 1950

Hi sinh 28/11/1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Ngọc Thi

  Nguyên quán Trực Phương - Nam Ninh - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Thi, nguyên quán Trực Phương - Nam Ninh - Hà Nam Ninh, sinh 1950, hi sinh 28/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Ngọc Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 28/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Đình Thi

  Nguyên quán Tiền Châu - Thị Xã Hòn Gai - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Bùi Đình Thi, nguyên quán Tiền Châu - Thị Xã Hòn Gai - Quảng Ninh, sinh 1952, hi sinh 01/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Đình Thi

  Nguyên quán Quỳnh Phụ - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Đình Thi, nguyên quán Quỳnh Phụ - Thái Bình hi sinh 11/10/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...