Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Ngọc Thịnh

Nguyên quán Phú Túc - Định Quán - Đồng Nai

Hi sinh 30/8/1984

Cấp bậc A trưởng

Đơn vị D9 - E7701

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
KP Hiệp Tâm 1, Thị trấn Định Quán, Huyện Định Quán, Tỉnh Đồng Nai
ĐT: 061.3166649-0973646833

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Ngọc Thịnh

  Nguyên quán Phú Túc - Định Quán - Đồng Nai

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Thịnh, nguyên quán Phú Túc - Định Quán - Đồng Nai hi sinh 30/8/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Định Quán - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Bùi Ngọc Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 30/8/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Định Quán - Xã Phú Ngọc - Huyện Định Quán - Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Bùi Thịnh

  Nguyên quán Tân Hiệp - Tam Kỳ - Quảng Nam - Đà Nẵng

  Liệt sĩ Bùi Thịnh, nguyên quán Tân Hiệp - Tam Kỳ - Quảng Nam - Đà Nẵng hi sinh 25 - 01 - 1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Thịnh

  Nguyên quán Tân Hiệp - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ Bùi Thịnh, nguyên quán Tân Hiệp - Tam Kỳ - Quảng Nam hi sinh 25/1/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...