Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Ngọc Tình

Nguyên quán Nghĩa Hưng - Nghĩa Hưng - Nam Hà - Nam Định

Hi sinh 8/12/1975

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Ngọc Tình

  Nguyên quán Nghĩa Hưng - Nghĩa Hưng - Nam Hà - Nam Định

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Tình, nguyên quán Nghĩa Hưng - Nghĩa Hưng - Nam Hà - Nam Định hi sinh 8/12/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Bùi Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Tình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 9/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tam Hoà - Huyện Quế Sơn - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Bùi Tình Thuỷ

  Nguyên quán Diễn Văn - Diễn Châu - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Tình Thuỷ, nguyên quán Diễn Văn - Diễn Châu - Nghệ An hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Giang - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Tình

  Nguyên quán Thôn nhất - Bạch Thương - Duy Tiên - Hà Nam

  Liệt sĩ Bùi Văn Tình, nguyên quán Thôn nhất - Bạch Thương - Duy Tiên - Hà Nam, sinh 1957, hi sinh 15/06/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...