Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Ngọc Tố

Nguyên quán Lộc Thịnh - Ngọc Lạc - Thanh Hóa

Hi sinh 3/9/1985

Cấp bậc H2 - AT

Đơn vị D58 - Đ7705

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN VĨNH CỬU
kp8-TT Vĩnh An, , Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai
ĐT: 3697959- 061.3861130(giám đốc)
PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
KP2 - TT Vĩnh An, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, Việt Nam
ĐT: 061.3962500

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Ngọc Tố

  Nguyên quán Lộc Thịnh - Ngọc Lạc - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Tố, nguyên quán Lộc Thịnh - Ngọc Lạc - Thanh Hóa hi sinh 3/9/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Bùi Ngọc Tố

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Tố, nguyên quán chưa rõ, sinh 1965, hi sinh 3/9/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Cửu - Xã Thạnh Phú - Huyện Vĩnh Cửu - Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Bùi Duy Tố

  Nguyên quán Hoài Đức - Hà Tây

  Liệt sĩ Bùi Duy Tố, nguyên quán Hoài Đức - Hà Tây hi sinh 16 - 02 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Tố Quy

  Nguyên quán Tràng An - Đông Triều - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Bùi Tố Quy, nguyên quán Tràng An - Đông Triều - Quảng Ninh, sinh 1956, hi sinh 10/2/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 5. Xem thêm các kết quả khác...