Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Ngọc Việt

Nguyên quán Thịnh Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hoá

Sinh 1953

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Ngọc Việt

  Nguyên quán Quỳnh Hương - Quỳnh Phụ - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Việt, nguyên quán Quỳnh Hương - Quỳnh Phụ - Thái Bình, sinh 1952, hi sinh 12/08/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Ngọc Việt

  Nguyên quán Thịnh Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Việt, nguyên quán Thịnh Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa, sinh 1953, hi sinh 19/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Ngọc Việt

  Nguyên quán Quỳnh Hương - Quỳnh Phụ - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Việt, nguyên quán Quỳnh Hương - Quỳnh Phụ - Thái Bình, sinh 1952, hi sinh 8/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Ngọc Việt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Việt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Huyện Hậu lộc - Xã Mỹ Lộc - Huyện Hậu Lộc - Thanh Hóa
 5. Xem thêm các kết quả khác...