Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Ngọc

Hi sinh 16/7/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
ĐT: 0919430747 (trưởng phòng)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Bùi Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Bình Dương - Xã Bình Dương - Huyện Thăng Bình - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Bùi Đức Ngọc

  Nguyên quán Đặng Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Đức Ngọc, nguyên quán Đặng Sơn - Đô Lương - Nghệ An, sinh 1950, hi sinh 17/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Bùi Đức Ngọc

  Nguyên quán Bình Định - Kiến Vương - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Đức Ngọc, nguyên quán Bình Định - Kiến Vương - Thái Bình hi sinh 16/04/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum
 5. Xem thêm các kết quả khác...