Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Nguyên Vân

Nguyên quán Đặng Sơn - Đô Lương - Nghệ An

Sinh 1950

Hi sinh 28/4/1979

Cấp bậc Trung Úy

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối 7 Thị Trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0938.515.070 (Trưởng phòng) - 0973.059.888 (Phó phòng) - 0977.679.272 (Phó phòng)
Sở Lao Động Thương Binh và Xã Hội
12 Trường Thi, tp. Vinh, Nghệ An
ĐT: 038 3844 809

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Nguyên Vân

  Nguyên quán Đặng Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Nguyên Vân, nguyên quán Đặng Sơn - Đô Lương - Nghệ An, sinh 1950, hi sinh 28/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Bùi Nguyên Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Nguyên Vân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/3/1978, hiện đang yên nghỉ tại Đô lương - Huyện Đô Lương - Nghệ An
 3. Liệt sĩ Nguyên Văn Vân

  Nguyên quán Quang Trung - Tân Yên - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyên Văn Vân, nguyên quán Quang Trung - Tân Yên - Hà Bắc, sinh 1940, hi sinh 31/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồng Phú - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Kin Nguyên Vân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kin Nguyên Vân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Tân Hội - Xã Tân Hội - Huyện Đan Phượng - Hà Nội
 5. Xem thêm các kết quả khác...