Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Nguyên Văn

Nguyên quán Nghi Thu - Nghi Lộc - Nghệ An

Hi sinh 29/09/1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Nguyên

  Nguyên quán Liên An - Vĩnh Bảo - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Văn Nguyên, nguyên quán Liên An - Vĩnh Bảo - Hải Phòng, sinh 1948, hi sinh 12/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Văn Nguyên

  Nguyên quán Liên An - Vĩnh Bảo - Hải Phòng

  Liệt sĩ Bùi Văn Nguyên, nguyên quán Liên An - Vĩnh Bảo - Hải Phòng, sinh 1948, hi sinh 12/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Văn Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Nguyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 14/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Ân Tường Tây - Bình Định
 4. Liệt sĩ Bùi văn Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi văn Nguyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/3/1986, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Huyện Vị xuyên - Thị Trấn Vị Xuyên - Huyện Vị Xuyên - Cao Bằng
 5. Liệt sĩ Bùi Văn Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Nguyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Bắc Sơn - Xã Bắc Sơn - Huyện An Dương - Hải Phòng
 6. Xem thêm các kết quả khác...