Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Nguyên Xá

Nguyên quán Vũ Đông - Kiến Xương - Thái Bình

Sinh 1947

Hi sinh 30/11/1973

Cấp bậc H1

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Nguyên

  Nguyên quán Vũ Đông - Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Bùi Nguyên , nguyên quán Vũ Đông - Kiến Xương - Thái Bình, sinh 1947, hi sinh 30/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Bùi Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Nguyên , nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 30/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS tỉnh Bình Dương - Xã Thuận Giao - Huyện Thuận An - Bình Dương
 3. Liệt sĩ Bùi Văn

  Nguyên quán Kim Bôi - Hoà Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn , nguyên quán Kim Bôi - Hoà Bình, sinh 1950, hi sinh 23 - 11 - 1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn

  Nguyên quán Kim Bôi - Hòa Bình

  Liệt sĩ Bùi Văn , nguyên quán Kim Bôi - Hòa Bình, sinh 1950, hi sinh 23/11/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...