Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Bùi Nhâm

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Khánh - Thành - Xã Cát Khánh - Huyện Phù Cát - Bình Định

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Quang Trung, thị trấn Ngô Mây - Huyện Phù Cát - Bình Định
ĐT: .056.3850.280

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Bùi Duy Nhâm

  Nguyên quán Thọ Hoà - Thọ Xuân - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bùi Duy Nhâm, nguyên quán Thọ Hoà - Thọ Xuân - Thanh Hóa hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Bùi Huy Nhâm

  Nguyên quán Quỳnh Yên - Quỳnh Lưu - Nghệ An

  Liệt sĩ Bùi Huy Nhâm, nguyên quán Quỳnh Yên - Quỳnh Lưu - Nghệ An, sinh 1950, hi sinh 26/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Quỳnh Lưu - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Bùi Ngọc Nhâm

  Nguyên quán Tân Tiến - Duy Tiên - Hà Nam

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Nhâm, nguyên quán Tân Tiến - Duy Tiên - Hà Nam, sinh 1945, hi sinh 12/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Bùi Quang Nhâm

  Nguyên quán Hợp Hải - Lâm Thao - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Bùi Quang Nhâm, nguyên quán Hợp Hải - Lâm Thao - Vĩnh Phú hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...